Vali vastutustundlik lõkkevalvur

Päästeamet kutsub üles seltskondi jaanilaupäeval ja jaani­päeval valima endi seast jaanitule valvuri, kes vastutaks selle eest, et jaanitule tegemisel oleks järgitud kõiki tule­ohutusnõudeid, kes ei jätaks tuld hetkekski järelevalveta ning...

Vali vastutustundlik lõkkevalvur
Päästeamet kutsub üles seltskondi jaanilaupäeval ja jaani­päeval valima endi seast jaanitule valvuri, kes vastutaks selle eest, et jaanitule tegemisel oleks järgitud kõiki tule­ohutusnõudeid, kes ei jätaks tuld hetkekski järelevalveta ning kannaks hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud. Päästeamet kutsub üles seltskondi jaanilaupäeval ja jaani­päeval valima endi seast jaanitule valvuri, kes vastutaks selle eest, [...]