Vang nõudis kohtus vanglalt finantsturgude analüüsimiseks kalkulaatorit

Viru vanglas karistust kandev kinnipeetav kaebas vangla kohtusse, kuna talle ei võimaldatud kalkulaatorit, mida tal väidetavalt läheb vaja valuutaturgude analüüsiks. 

Vang nõudis kohtus vanglalt finantsturgude analüüsimiseks kalkulaatorit
Viru vanglas karistust kandev kinnipeetav kaebas vangla kohtusse, kuna talle ei võimaldatud kalkulaatorit, mida tal väidetavalt läheb vaja valuutaturgude analüüsiks.