Viva Grassi töövahend aitab kavandada rohevõrgustikku

Viva Grassi töövahend aitab kavandada rohevõrgustikku
Saaremaa vald osales niitude pakutavade hüvede hindamisega tegelenud rahvusvahelises projektis, mille konkreetne tulemus on veebipõhine töövahend selgitamaks muu hulgas, kus asuvad kõige väärtuslikumad rohumaad.