Vodja lahingu mälestuskivi ümbrus sai siledaks

Aasta alguses Vodja kooli juures vabadussõja lahingu aastapäevaks avatud mälestuskivi ja- tahvli plats on nüüd tasandatud niitmiskõlbulikuks.

Vodja lahingu mälestuskivi ümbrus sai siledaks
Aasta alguses Vodja kooli juures vabadussõja lahingu aastapäevaks avatud mälestuskivi ja- tahvli plats on nüüd tasandatud niitmiskõlbulikuks.